HMS Policy

Norwegian ROV Service tar Helse, miljø og sikkerhet (HMS) på høyeste alvor.

Vi ønsker alltid å forebygge ulykker og skade på helse, personell og miljø. Vårt mål er å skape en arbeidsplass preget av trygghet og trivsel. HMS-arbeidet hos oss skal være en kontinuerlig prosess, og skal involvere alle ansatte og kontraktører. HMS skal prioriteres på lik linje med økonomi og produktivitet. Vi ønsker ikke at noen av våre arbeidsprosesser på noen områder skal påvirke det ytre miljø negativt.

Hvordan oppnår vi dette :

  • Identifisere alle HMS-risikoer og gjennomføre respektive tiltak så langt som praktisk mulig
  • Kontinuerlig forbedre vårt HMS System, i samsvar med relevante internasjonale standarder og HMS-forskrifter
  • Utføre periodisk gjennomgang av HMS-aspekter, og etablering av årlige HMS-mål for å forbedre våre prestasjoner
  • Sørge for at vi alltid har kompetente og tilstrekkelig personell
  • Ta ansvar for egen og andres sikkerhet, samt aktivt forebygge skader og yrkessykdommer blant våre medarbeidere
  • Vi skal forebygge forurensning og redusere miljøbelastningen fra vår virksomhet, og forsøke å kontinuerlig forbedre våre HMS-resultater.